برای افرادی که سوارکاری نمی کنند، سوارکاری ممکن است کار ساده ای به حساب بیاید که در آن فقط لازم است سوارکار روی اسب بنشیند و چند تا دستور ساده هم به اسب بدهد و اسب هم اجرا کند.نه !سوارکاری خیلی بیشتر از آنچه که یک تماشاگر ساده فکر می کند کار دارد. سوارکاری فایده های زیادی علاوه بر صرفا لذت بردن دارد: فایده هایی برای جسم شما، برای ذهنتان و برای روان و احساساتتان. باشگاه سوارکاری ائل گلی آموزش عمومی سوارکاری را برای علاقه مندان از 5 تا75 سال در ده جلسه یک ساعته تدارک دیده که به انتخاب خود افراد در یک ماه به صورت دو جلسه در هفته یا در ده روز به صورت روزانه می تواند باشد. 

سوارکاری مهارتی است که پس از یادگیری برای افراد دلچسب تر خواهد بود بنابراین افراد علاقه مند میتوانند پس از ده جلسه آموزشی نیز به صورت پانسیون یک ماهه با بهره مندی از تخفیف باشگاه به ورزش سوارکاری ادامه دهند. برای اطلاعات بیشتر  به قسمت ارتباط با ما مراجعه کنید.